Utgraving av kjeller med maskin.

Utvide Boareal

Hvis du har behov for mer areal, kan utgraving av kjellere være en gunstig investering. Ved å grave ut kjellere kan vi både øke boareal eller takhøyde for å gi nye rom og bedre plass. Hos SALT Entreprenør har vi erfaring i utgraving av forskjellige typer kjellerarealer fra en rekke ulike prosjekter. Vi kan hjelpe deg å få mer plass i det bygget du allerede har.

Typer

Utgraving av boareal

Utgraving av kjeller kan være en gunstig investering for åstørre boareal.

Få større boareal

Hvis du har behov for mer areal, kan utgravning av ubenyttet kjellerareal være en gunstig investering. Vi har erfaring fra mange prosjekter innenfor utgravning av forskjellig typer kjellerareal.

Øk Takhøyde i Kjelleren

Ved å grave ut kjelleren kan du øke takhøyden og utnytte arealene i din bolig bedre.

Øk takhøyde

Ved å grave ut kjelleren kan du øke takhøyden og utnytte arealene i din bolig bedre.

Drens

Vi samarbeider med maskinentreprenører for å legge drens,

Forbedre eller legge ny drenering

Vi har lang erfaring med å legge ny eller forbedre eksisterende drenering. Dette er viktig fagarbeid for å sikre lang levetid på ditt bygg.

Utgrave boareal

Hvis du har behov for mer areal, kan utgravning av ubenyttet kjellerareal være en gunstig investering. Vi har erfaring fra mange prosjekter innenfor utgravning av forskjellig typer kjellerareal.

Øke takhøyde

Utgraving av kjellere eller understøping kan være en gunstig løsning for å gjøre tidligere ubenyttede arealer om til beboelige rom. Lav takhøyde kan medføre at større arealer ikke kan benyttes til det fulle. Ved å øke takhøyden kan du få større plass i eksisterende bygg.

Ved understøping forlenger vi eksisterende mur (f.eks. grunnmur) slik at arealet inne blir større.

Vi har erfaring fra en rekke prosjekter og kan bistå deg med å skape mer boareal.

Drens

Drenering rundt grunnmur er nødvendig for de aller fleste bygg. Det er viktig med god fagkunnskap om hvordan vann, vanntrykk og fukt oppfører seg mot ulike konstruksjoner. Temperatursvingninger og skiftende vær kan også påvirke hvordan dreneringen bør utformes. Vi kan hjelpe deg med ny drenering, samt utbedring av tidligere drenering ved f.eks. dårlig fall i rørene.

Salt Entreprenør har lang erfaring med dreneringsarbeid i Nord-Norge og vet hva som skal til. Vi samarbeider også med dyktige maskinentreprenører hvis det er nødvendig for ditt bygg.